KING

About KING

TimeChimp koppeling Deze koppeling verwerkt verkooporders van King naar TimeChimp . Projecten worden aangestuurd d.m.v. vrije rubrieken uit de orderkop gegevens. Wanneer orders eenmaal aangemaakt zijn als project in TimeChimp , kunnen hier eenvoudig uren op geregistreerd worden. Zolang de order “open” staat in King, kan de status of gespendeerde tijd in een vrije rubriek worden weergegeven. Wanneer de order volledig is verwerkt wordt het project in TimeChimp automatisch gearchiveerd.

Eenmalige kosten (installatie en configuratie) : Installatie en configuratie wordt uitgevoerd middels remotedesktop. €880,-

Benodigde software: King, met de optie webservices (https://www.king.eu/downloads/kingwebservices/) ADJUST-IT MultiwachtrijManager, ODBC.

Aankoopvoorwaarden

  • Het (jaar)abonnement wordt maandelijks geïncasseerd middels SEPA automatische incasso.
  • Bij akkoord wordt 50% vooraf in rekening gebracht. De overige 50% zal bij livegang in rekening gebracht worden.
  • Op dit voorstel zijn onze standaard Algemene voorwaarden van toepassing.

Prijzen excl. BTW reis/km vergoeding

Exclusief abonnementskosten voor TimeChimp . Let op. De orderkoppeling is enkel mogelijk vanaf pakket ‘business’ (https://www.timechimp.com/prijzen/business/)

KING screenshots

Try TimeChimp for free

No strings attached. Easy does it.

Try free