Use TimeChimp with Njorda

Investment Management
TimeChimp
Njorda

TimeChimp & Njorda

About TimeChimp

About Njorda

Njorda är en tjänst där du ser allt ditt sparande samlat. Du får en automatisk analys som hjälper dig att spara pengar och hitta bättre riskjusterad avkastning

Try TimeChimp for free

No strings attached. Easy does it.

Try free